Technologia

przez admin

Fotowoltaika, nazywana w skrócie PV (ang. photovoltaic), jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się w świecie gałęzi z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (w skrócie: OZE). Sam termin fotowoltaika pochodzi od wyrazów “FOTO”- światło oraz “VOLT”- jednostka napięcia elektrycznego. Wykorzystuje ona zjawisko fotowoltaiczne, polegające na bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na jej najbardziej użyteczną postać –…